Gökdere Medresesi, Bursa‘da yer alan önemli yapılardan biridir. Medresenin 2. Bayezid döneminde, Zeyerkzade Paşa Çelebi adındaki bir bilgin tarafından hayır amacıyla yaptırıldığı tahmin edilmektedir. Medresenin içinde bir ana eyvan, bir giriş eyvanı ve 12 hücre yer alır. Kubbelerinin üstü kurşun ile kaplı olan bu medrese; 1608 yılında çıkan bir yangın ve o dönemdeki Celali İsyanları nedeniyle bir hayli zarar görmüştür.

Dersliğin üzerindeki kubbe dışındaki tüm kubbelerinin üzerindeki kurşunları sökülen Gökdere Medresesi daha sonra Mimar Hacı İbrahim tarafından onarılmıştır.

Mimari özelliği açısından Gökdere Medresesi, açık avlulu medreselerdendir. Altıgen kasnak üzerine oturan kubbeli giriş eyvanından, birbirine kemerlerle bağlı on ayakla taşınan revaklı avluya geçilir. Medresenin köşelerde yer alan dört odası aynalı tonozla, diğer odalar ise beşik tonozla örtülüdür. Medresenin her odasında bir ocak bulunup inşasında ise küfeki taşı, kaba yonu taş ve tuğla kullanılmıştır.

Toplam 656 metrekare alana sahip olan medresenin, 400 metrekarelik alanı kapalıdır. 1939 yılında özel mülkiyete geçen medrese yıllarca; kadın hapishanesi, demirci dükkanı, depo ve marangozhane gibi işlevine uygun olmayan işlerde kullanılmıştır.

2005 yılında ciddi bir restorasyon çalışmasından geçen medrese; Gökdere Medresesi Kültür ve Sanat Merkezi olarak şehre kazandırılmıştır.

Günümüzde bu yapıda her gün; 10.00-18.00 saatleri arasında dinleti, konser, söyleşi gibi etkinlik ve kurslar ile her akşam 18.00-20.00 saatleri arasında ise sanat ve halk müziği, tasavvuf dersleri verilmektedir. Ayrıca burada; perşembe akşamları halk müziği, cuma akşamları tasavvuf müziği, cumartesi akşamları ise sanat müziği dinletileri yapılmaktadır.