Bursa’nın en eski tekkelerinden biridir. Seyyid Usul adındaki bir kişi tarafından 15. yüzyılda kurulmuştur.

Kuruluşunda Emir Sultan, Ali Dede, Baba Zakir, Seyyid Nasır, Seyyid Nimetullah gibi dervişlerin önemli katkılarının olduğu dergahın kurucusu, Buhara’dan gelen Seyyid Usul’dur. Dergah olarak kullanılan Seyyid Usul Kültür Merkezi’nin yan tarafına ise 1555 yılında Peri Peyker Cafer Çelebi tarafından medrese binası ilave edilmiş ve yapı bir müddet medrese binası olarak hizmet vermiştir.

Seyyid Usul Kültür Merkezi’nde zamanında işlevini sürdüren dergah; 1801 yılında çıkan büyük Bursa yangınından oldukça etkilenmiş, bir süre boş kalmış ve harap olmuştur. Sonrasında Şeyh Mehmed Emin Zuhuri Efendi dergahın boş kalan arsası üzerine bir tevhidhane ve birkaç odadan meydana gelen dergahı yeniden yaptırmıştır. Şeyh Mehmed Emin Zuhuri Efendi’nin ölümünden sonra bir müddet yine bakımsız kalan dergah; Abdi Efendi tarafından önce bazı odaları sonra da tevhidhanesi onarılmıştır. 30 Kasım 1925 yılında çıkan yasayla, tüm tekke ve zaviyelerle beraber Seyyid Usul Dergahı da resmi hizmetine son vermiştir. Dergahın son şeyhi olan Ali Haydar Efendi’nin ailesiyle beraber ömrünün sonuna kadar yaşadığı bu yapının tevhidhanesi bakımsızlıktan yıkılmış, kalan bölümleri ise şahıslara kiralanarak günümüze kadar ulaştırılabilmiştir.

Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetinde bulunan yapı, 2005 yılında belediyeye tahsis edilmiştir. 

Osmangazi Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanan tarihi yapı, gençliğe yönelik “sosyal ve kültürel amaçlı tesis” olarak Bursa’nın tarihi prestij noktaları arasına katılmıştır.

 2006 yılında, Seyyid Usul Kültür Merkezi projesi kapsamında ciddi bir restorasyon sürecinden geçen bu mekan; 2008 yılının nisan ayında tamamlanmış ve hizmete açılmıştır. Günümüzde yapı kültür merkezi olarak hizmet vermeye devam eden mekan; manevi havası, zengin kütüphanesinin yanında edebiyat söyleşileri, dinletiler ve imza günlerinin yapıldığı güzel bir etkinlik alanı haline gelmiştir. Ayrıca Seyyid Usul Kültür Merkezi’nin bahçesinde, zamanında dergahta görev yapan önemli şahıslara ait, Osmanlı döneminin en eski mezar taşları bulunmaktadır.

Adres : Kuruçeşme mah. Gelin sok. No :1 Osmangazi / BURSA