Tuzhan, 1454-1455 yılları arasında, Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet döneminde, Timurtaş Paşa’nın oğlu Umur Bey tarafından Bursa‘da yaptırılmıştır. Tuzhan’ın; Umur Bey Camii olarak da anılan Tuz Pazarı Camii’ne gelir getirmesi amacıyla yapıldığı, caminin ön cephesinde yer alan 1454 tarihli taş vakfiyeden anlaşılmaktadır.

Dönemin Osmanlı mimari anlayışına uygun olarak yapılan Tuzhan; ortada bir avlu ve çevresinde iki katlı revak şeklinde inşa edilmiştir. Etrafında 14 yığma sütun olan, revaklarında ahşap korkuluklar bulunan hanın, revaklarının üzeri kubbe ve tonozlarla örtülüdür. Ayrıca hanın üst katında 18 oda, alt katında ise zamanında depo olarak kullanılan 17 oda bulunmaktadır. Bu odaların üzeri de beşik tonozla örtülüdür. Duvarları tuğla ve kesme taşla örülü olan han, diğer Bursa hanlarına göre oldukça küçük bir handır ve ortasında mescit bulunmaz.

1855 Bursa depreminde ve 1901 yılında çıkan bir yangında büyük hasar gören Tuzhan; bu yüzden özgün yapısını büyük ölçüde yitirmiştir. Özel mülkiyet olan bu han, 2007 yılında ilçe belediyesinin de katkılarıyla kapsamlı bir restorasyon çalışmasından geçirilmiş ve hizmete açılmıştır. Han günümüzde; bölge esnafı tarafından tekstil ticaretinin yapıldığı mekanlar olarak kullanılmakta olup handa el sanatlarının yer aldığı dükkanlar da yer almaktadır.