Yakup Çelebi tarafından 16. yüzyılda yaptırılmıştır. Tekke ve semahane büyük bir bahçe içerisinde yer alır. 2002-2005 yılları arasında, kültür merkezi olarak kullanılmak üzere restore edilmiştir. Karabaş-i Tekkesi; temsil ettiği kültür ile özdeşleşen Mevlevi kültürünün doyasıya yaşandığı bir mekan olarak hizmet vermektedir.

Dergah; semahane, şeyh odaları, misafir odaları, iki derviş odası, sofa ve abdesthane gibi kısımlardan meydana gelmektedir. Karabaş-ı Veli Dergahı’nın semahanesi, 2.Mahmud devriyle bilinen ampir üslubuyla inşa edilmiştir. Ana duvarları ahşap dikme, payanda ve çatkılarıyla hazırlanmış olan Semahane’nin iç mekanı; küpeşte parmaklıklarla dairesel bir şekil alıp sekiz ahşap sütun ile desteklenen ahşap kubbe ile oluşturulmuştur. 19.yüzyıldan itibaren Kadiriye Tarikatı’nın Eşrefiye koluna bağlı şeyhler tarafından idare edilmiştir. 1925 yılında tekkelerin kapatılmasıyla Karabaş-ı Veli Dergahı’nın semahanesi, bir süre idman yurdu diğer kısımları ise ev olarak kullanılmıştır. Semahane’nin doğu tarafında yer alan hazire ise günümüze kadar ulaşmıştır. Bu hazirede; dergah kurucusu Şeyh Yakup Çelebi, dergah şeyhlerinden Süleyman Vehbi Efendi, Emin Efendi ve Mehmed Halebi’nin yanı sıra Bursa’da resmi görevli bazı zevat ile eşlerine ait kabirler yer almaktadır.