Orhan Gazi Türbesi; 1281-1362 yılları arasında yaşayan ve Osmanlı Devleti’nin ikinci padişahı olan Orhan Gazi’ye aittir.Türbe, Bursa’nın fethinden önce şehrin manastırı olarak kullanılan Sainte Elie manastırının bir bölümü üzerine yapılmıştır.
Yaşadığı dönemde Bursa ve çevresini Bizanslılardan almış devlet teşkilatlarını oluşturmuş ve il Osmanlı parasını bastırmıştır. Orhangazi Türbesi Hisar semtindeki Tophane Parkında Bursa’nın fethinden önce şehrin metropolit manastırı olarak kullanılan Sainte Elie manastırının bir bölümünün üzerine inşa edilmiştir.
Osmangazi Türbesi’nin tam karşısında bulunan türbe Sainte Elie Manastırının zemin mozaikleri üzerine inşa edilmiştir. Kare planlı olarak yapılan türbenin her cephesinde üçer pencere bulunmaktadır. İç duvarları beyaz badanalı olup pencerelerin üzerinde alınlık şeklinde sade süslemeler bulunmaktadır. Orhan Gazi Türbesi’nin ortasında yer alan sanduka Orhan Gazi’ye ait olup sandukanın etrafı pirinç korkuluklarla çevrilidir.

Sandukanın üzerinde ise kadife kumaşa gümüş sim ile işlenmiş bir hadis-i şerifin yazılı olduğu örtü bulunmaktadır. Türbe içinde ayrıca Orhan Gazi’nin eşi Nilüfer Hatun, oğlu Kasım Çelebi ve kızı Fatma Hatun, Cem Sultan’ın oğlu Abdullah ve Şehzade Korkut, Yıldırım Bayezid’in oğlu Musa Çelebi, Emir Süleyman ve Sultan 2.Bayezid’in oğlu Şehzade Korkut’un sandukaları da yer almaktadır. .


Kare planlı olan Orhan Gazi Türbesi’nin her cephesinde üçer pencere yer almakta olup türbenin güney cephesinde yer alan orta pencere ise kapıya dönüştürülmüştür. Yanları beşik tonozla örtülü olan türbenin orta kısmı dört sütunla ayrılmış, bu sütunlar birbirine kemerlerle bağlanıp üzeri kubbe ile örtülmüştür. İç duvarları beyaz kireçle badanalanmış olan türbenin pencere üstlerinde sade alınlık süslemeleri yer almaktadır.