Bursa‘nın önemli yapılarından olan Pirinç Han, II. Beyazıt tarafından, 1508 yılında, İstanbul’daki cami ve imaretine gelir sağlamak amacıyla yaptırılmıştır. Pirinç Hanın mimarları; Sultan Şah oğlu Yakup Şah bin Sultan Şah ve Abdullah oğlu Ali’dir. 1855 depreminde zarar gören han, uzun süren restorasyon sonrasında 2002 yılında alışveriş merkezi olarak açılmıştır.


Duvarları üç sıra tuğla ve moloz taşıyla örülü olan Pirinç Han; büyük bir avlunun çevresinde iki katlı sıralanan revaklar ve revakların arkasında yer alan odalardan meydana gelmektedir. Handa toplam 78 oda bulunmakta olup bu odaların 38’i alt katta, 40’ı ise üst katta yer almaktadır. Avluya tek giriş, doğu tarafında yer alan görkemli bir taç kapıdan yapılmaktadır.
Pirinç Han’ın 19.Yüzyıl öncesinde, yabancı tüccarların en fazla uğradığı han olduğu bilinmektedir. Han 1855 Bursa depreminde hasar görmüş, sonrasında ise Cumhuriyet Caddesi’nin açılması sırasında hanın kuzey bölümü yıkılmıştır.

Yakın tarihte uzun bir restorasyon çalışmasından geçirilen han, 2002 yılında bir nevi alışveriş merkezi olarak açılmıştır. Günümüzde hanın alt katında; çay bahçeleri, nargile kafeler gibi yeme içme alanları, üst katında ise genellikle kitap satılan dükkanlar yer almaktadır.