Yıldırım Camii ve KülliyesiBursa Ovası’na hakim bir tepede, şehrin doğusundaki Yıldırım semtinde yer almaktadır. Yıldırım Bayezıd tarafından 1390’lı yılların sonlarına doğru yaptırılan külliyede yer alan birçok yapıdan günümüze; cami, medrese, hamam, darüşifa ve türbe kalmıştır. Osmanlı Devleti’nin mimarlık ve yapı alanındaki tarzını bir bütünlükle gözler önüne seren bu yapı adeta, Osmanlı’nın beylikten devlete geçişinin bir göstergesidir.

Yıldırım Camii ve Külliyesi Bölümleri

Yıldırım Camii: Külliyenin ortasında yer almaktadır. Ters “T” planlı cami tipinin en güzel örneklerinden olan camide; ardı sıra yerleştirilmiş iki kubbe, etrafında küçük kubbeli eyvanlar ve eyvanların her iki yanında tekne tonozla örtülü bir oda yer almaktadır. Sadece kesme taşlarla kaplanan Yıldırım Camii’nin iki kubbesini ise mermerden yapılma şaşaalı bir Bursa kemeri bağlar. Camide yer yer çini işlemeler ve gösterişli mukarnas süslemeler yer almaktadır. 1855 yılındaki depremde minaresi yıkılan cami, 1963 yılında, binadan ayrık bir minare yapılmıştır.

Yıldırım Medresesi: Medrese dikdörtgen planlı yapılmıştır. Derin kubbeli eyvanı, kubbeli bir revaktan geçerek medresenin avlusuna varılır. Avlu revakları bir tonozla örtülü olup avlunun iki yanında toplam 16 adet öğrenci odası bulunur. Ön cephede yer alan büyük dört oda ise müderrislere ve diğer görevlilere ayrılmıştır. Medresenin dershanesi bir kemerle avluya açılmakta olup giriş eyvanının iki yanında, kalkan duvarlar yükselmektedir.

Darüşşifa: Yıldırım Camii’nin 250 metre doğusunda yer alan Darüşşifa, Osmanlı’nın ilk hastanesi olarak tarihe geçmiştir. Darüşşifa’nın avlusunun her iki yanında 10’ar adet oda yer almaktadır. Avlunun sonunda yer alan kubbeli salon ise muayene ve dinlenme yeri olarak kullanılmıştır. Doğudaki odaların altından geçen bir suyolu kanalı, Darüşşifa’nın kuzeydoğu köşesindeki odada yer alan tuvalete ulaşır. Bu kanalın, tuvalete gidemeyecek derecede rahatsız olan hastalar için yapıldığı düşünülmektedir.

Hamam ve Türbe: Türbe, Yıldırım Bayezid’in ölümünden sonra oğlu Süleyman Çelebi tarafından yaptırılmıştır. Türbenin önünde yer alan revak, sonraki yıllarda yapılan revaklı Osmanlı türbelerinin öncüsü olmuştur. Türbenin içerisinde Yıldırım Bayezid’in ve oğlu İsa Çelebi’nin sandukası yer almaktadır. Külliyenin hamamı ise küçük bir hamam olup tipik Osmanlı hamamlarının soğukluk, ılıklık ve sıcaklık planına göre inşa edilmiştir.