İstanbul‘un en güzel yapılarından olan Ortaköy Camii, 19. yüzyıldan kalma bir Osmanlı dönemi camisidir . Asıl adı Büyük Mecidiye Camii olan yapı 1854 yılında tamamlanmıştır. 

Boğaziçi’nin Rumeli yakasında Ortaköy Vapur İskelesi Meydanı’nın kuzey ucunda sahilde 1853 – 1854 yıllarında Sultan I.Abdülmecit tarafından Mimar Nikogos Balyan’a inşa ettirilmiştir. Güneyi ve batısı denizle çevrili olan cami, Boğaz’a doğru uzanan küçük bir burun üzerindedir. 2433 m² toplam alan üzerinde cami 933 m² alana inşa edilmiştir. Sahilde olmasına rağmen; Üsküdar’dan ve Boğazın birçok yerinden görünür. Bugünkü Ortaköy Büyük Mecidiye Camii’nin bulunduğu yerde Mahmut Ağa mescidi zaman içinde harap olduğundan Sultan III.Ahmet’in damadı ve Sadrazamı İbrahim Paşa’nın emriyle bu eski mescit yıktırılarak daha sahile doğru Kethüda Mehmet Efendi tarafından yeni bir cami yaptırılmıştır. Mehmet Kethüda Camii de zamanla harap olduğundan Sultan I.Abdülmecit tarafından aynı cami yerine iki minareli bir cami yaptırmıştır. Bugün “Ortaköy Camii” veya  “Büyük Mecidiye Camii” olarak bildiğimiz cami bu camidir.

Adres:

Mecidiye Mahallesi, Mecidiye Köprüsü Sk. 1/1, 34347 Beşiktaş/İstanbul