Bursa İndex

Ulu Cami , Muradiye Camii ve Külliyesi , Yıldırım Camii ve Külliyesi , Yeşil Cami ve Yeşil Türbe , Osman Gazi Türbesi , Orhan Gazi Türbesi , Karabaş-ı Veli Dergahı , Emir Sultan Camii ve Külliyesi , Yeşil Türbe , Hüdavendigar Camii ve Külliyesi , Seyyid Usul Kültür Merkezi , Bedesten Saat Kulesi , Osmanlı […]

Bursa Ormancılık Müzesi

Türkiye’nin ilk ve tek Ormancılık müzesi olan müze Çekirge Meydanına gelmeden, Altıparmak yolu üzerinde yer alan Saatçi Köşkü, Ormancılık Müzesi olarak hizmet vermektedir. Köşk mimari olarak 19. yüzyıl sivil mimarisinin en güzel örneklerindendir. Saatçi köşkü olarak anılan bu yapı, Bursa esnaflarında Saatçi Ali Efendiye aittir.Saatçi Köşkünün yapımına ait pek bilgiler bulunmamakla birlikte, yapının mimari özellikleri, […]

Bursa Kent Müzesi

Bursa Kent Müzesi Türkiye’nin ilk kent müzesidir.Eski Bursa Adliye Binası’nda kurulmuş içerisinde Bursa ili ile ilgili tarih, kültürel, sanatsal değerlerin sergilendiği bir müzedir. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ziyarete açılmış olan müzenin amacı yaklaşık 7000 yıllık geleneksel Anadolu ve Osmanlı kültürünün oluşumu ve gelişimi sürecinde öncü kent kimliğini taşıyan Bursa’da, kentlinin ve turistlerin bu birikimi görerek […]

Bursa Emir Sultan Camii ve Külliyesi

Osmanlı İmparatorluğu‘nun kuruluş dönemine tanıklık etmiş Bursa ‘da bu döneme ait en güzel eserlerden biri Emir Sultan Külliyesi bir padişah külliyesi olmayıp, önemli bir dini ziyaret yeridir. Emir Sultan Külliyesi, Türkiye genelinde en çok ziyaret edilen yerlerdendir. 15. yüzyılın ilk çeyreğinde Bursa ‘da yaşayan 1429’ta vefat eden Emir Sultan, Buhara’da doğmuştur. Aslında külliye bir Osmanlı […]

Emirhan Bursa

Orhan Bey tarafından Bursa’nın fethinden sonra yaptırılan Emir Han, Bursa‘nın önemli yapılarından  biridir.. Emir Han, Osmanlı hanlarının ilk örneği olarak kabul edilmektedir. Şehrin fethinden sonra, 14.yüzyılda Osmanlı hükümdarı Orhan Gazi tarafından yaptırılmıştır. 1522 yılına kadar Eski Bezazistan, Bey Hanı ve Bezzaziye Hanı gibi isimlerle anılan han, sonraki yıllarda Emir Han adını almıştır. Ulu Camii’nin kuzeydoğusundadır. […]

BURSA BEDESTENİ

Türk sanatının en büyük bedestenlerinden olan bu eserin, evkaf kayıtlarından I. Bayezid (1389-1402] tarafından hayratına gelir sağlamak üzere 802’de (1400) yaptırıldığı öğrenilmektedir. 1958’de bir yangın felâketi geçiren bedesten harap olarak bazı kısımları yıkılmış, fakat yeniden yapılmıştır. Enlemesine uzanan dikdörtgen mekân, altı masif paye ile on dört bölüme ayrılmıştır. İçeride de duvarlara bitişik dükkânlar bulunur. Herhalde […]

Bursa Kalesi (Saltanat Kapısı)

Tarihi milâttan önceye dayanan Bursa Kalesi’nin bulunduğu bölge, halk arasında “Hisar” olarak anılır. Milattan önce 7. yüzyıl’da Bursa’nın yer aldığı coğrafyaya yerleşen ve milattan önce 327 yılında bağımsız bir krallık haline gelen Bithynialıların; Bursa Kalesi’ni milattan önce 1. Yüzyıl’da inşa ettikleri düşünülmektedir. Tarihin en eski kalelerinden biri olan Bursa Kalesi; Roma, Bizans ve Osmanlı İmparatorluklarına ev sahipliği yapmıştır. Roma ve […]

Bursa Saat Kulesi

Bursa Saat Kulesi ilk olarak Bursa’nın Tophane semtinde, Osman Gazi ve Orhan Gazitürbelerinin yakınında yer alan park içinde, Sultan Abdülaziz döneminde yaptırılmıştır. Bu ilk Bursa Saat Kulesi, dört kattan oluşan kare planlı bir kuledir. Kesme taşlardan yapılan saat kulesinin ikinci ve üçüncü katlarında ise bir balkon yer almaktadır. Kulenin her cephesinde sivri kemerli bir pencere ve niş, üçüncü katında; şehre […]

Irgandı Köprüsü – Bursa

Boyacı Kulluğu köprüsünün güneyinde bulunmaktadır. Osmanlıların tek arasta köprüsü olan bu taş köprünün, II. Murad devrinde, 1442 yılında, Irgandı Ali oğlu tüccar Hoca Muslihuddin tarafından, Hacı İvaz Paşa’nın vakfiyesinde şahit gösterdiği Abdullah oğlu Timurtaş’a yaptırıldığı sanılmaktadır. Celali ayaklanmalarının ardından, 1640 yılında Bursa’ya gelen Evliya Çelebinin Seyahatname’sinde, köprünün üzerinde 200 dükkanın bulunduğu belirtilmekteyse de; gerçekte köprü […]

Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi

Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi Türkiye’nin Batısında, otomotiv, tekstil, tarım, mobilya, ambalaj ve gıda sektörleri başta olmak üzere gelişen endüstrilerde öncülük eden 4. büyük sanayi şehri Bursa’da ticari fuarların tercih edilen adresidir. Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi katılımcı ve ziyaretçilere her türlü hizmeti sağlayacak şekilde dizayn edilmiştir; 30.000 m2 kapalı alanda […]