Osman Gazi Türbesi

Osman Gazi Türbesi, Bursa’nın tarihi değeri olan önemli yapılarından biridir. 1258-1324 yılları arasında yaşayan, Osmanlı Devleti’nin kurucusu olan Osman Gazi; padişahlığı döneminde, bir Bursa kuşatması sırasında oğlu Orhan Bey’e şehir içindeki kubbeli bir yapıyı işaret ederek, öldüğünde buraya gömülmek istediğini vasiyet ettiği söylenir. Bursa’nın fethinden sonra Osman Gazi, Gümüşlü Kümbet adıyla anılan Sainte Elie adlı Bizans […]

Bursa Kalesi (Saltanat Kapısı)

Tarihi milâttan önceye dayanan Bursa Kalesi’nin bulunduğu bölge, halk arasında “Hisar” olarak anılır. Milattan önce 7. yüzyıl’da Bursa’nın yer aldığı coğrafyaya yerleşen ve milattan önce 327 yılında bağımsız bir krallık haline gelen Bithynialıların; Bursa Kalesi’ni milattan önce 1. Yüzyıl’da inşa ettikleri düşünülmektedir. Tarihin en eski kalelerinden biri olan Bursa Kalesi; Roma, Bizans ve Osmanlı İmparatorluklarına ev sahipliği yapmıştır. Roma ve […]

Bursa Saat Kulesi

Bursa Saat Kulesi ilk olarak Bursa’nın Tophane semtinde, Osman Gazi ve Orhan Gazitürbelerinin yakınında yer alan park içinde, Sultan Abdülaziz döneminde yaptırılmıştır. Bu ilk Bursa Saat Kulesi, dört kattan oluşan kare planlı bir kuledir. Kesme taşlardan yapılan saat kulesinin ikinci ve üçüncü katlarında ise bir balkon yer almaktadır. Kulenin her cephesinde sivri kemerli bir pencere ve niş, üçüncü katında; şehre […]

Cumalıkızık

Cumalıkızık Köyü, Osmanlı Devleti’nin Bursa’da yerleştiği ilk bölgelerden biridir. Osmanlı sivil mimarisinin en muhteşem örneklerini günümüze ulaştıran köyde, toplam 270 adet Osmanlı dönemi evi bulunmaktadır. Bu evlerin 180 tanesi günümüzde de kullanılmakta olup geri kalanı restorasyon ve koruma çalışması altındadır. Cumalıkızık Köyü’ndeki evler; ağaç, kerpiç ve moloz taştan yapılmıştır. Genellikle üç katlı olan bu evlerin üst […]

Ağlayan Çınar

Bursa Gölyazı köyü meydanında gövdesinde özsuyu aktığı için ağlayan çınar adını almıştır.1998 yılında 725 yaşında olarak tescil edilmiş, muhteşem bir ağaç. Gölgesinin 400 metre olduğu söyleniyor. Çevresinde nefis turna balığı pişiren bir balık lokantası ve bir çay bahçesi var. Gölyazıya girmeden anıt-ağaç işareti ve Ağlayan Çınar tabelası konmuş . Ama bunu sağlamak için biyolog Mehmet […]

Gölyazı Köyü

Gölyazı Köyü, Ulubat gölünün kıyısında, Nilüfer ilçesine bağlı bir köydür. Ulubat Gölü’nün kuzeyinde 2 yarımada, içinde 7 ada vardır; köy, gölün ortasındaki adaya köprü ile bağlanmıştır. Kurtuluş Savaşı’na kadar Rumlar’ın yaşadığı köyde günümüzde Selanik’ten mübadele yolu ile gelmiş Türkler yaşamaktadır. Halk, tarım ve balıkçılık ile uğraşır. Köye girişte sol yanda kalan tepenin arkasında antik bir kent vardır. […]

Irgandı Köprüsü – Bursa

Boyacı Kulluğu köprüsünün güneyinde bulunmaktadır. Osmanlıların tek arasta köprüsü olan bu taş köprünün, II. Murad devrinde, 1442 yılında, Irgandı Ali oğlu tüccar Hoca Muslihuddin tarafından, Hacı İvaz Paşa’nın vakfiyesinde şahit gösterdiği Abdullah oğlu Timurtaş’a yaptırıldığı sanılmaktadır. Celali ayaklanmalarının ardından, 1640 yılında Bursa’ya gelen Evliya Çelebinin Seyahatname’sinde, köprünün üzerinde 200 dükkanın bulunduğu belirtilmekteyse de; gerçekte köprü […]

Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi

Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi Türkiye’nin Batısında, otomotiv, tekstil, tarım, mobilya, ambalaj ve gıda sektörleri başta olmak üzere gelişen endüstrilerde öncülük eden 4. büyük sanayi şehri Bursa’da ticari fuarların tercih edilen adresidir. Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi katılımcı ve ziyaretçilere her türlü hizmeti sağlayacak şekilde dizayn edilmiştir; 30.000 m2 kapalı alanda […]

Gökdere Medresesi Kültür ve Sanat Merkezi

Gökdere Medresesi, Bursa‘da yer alan önemli yapılardan biridir. Medresenin 2. Bayezid döneminde, Zeyerkzade Paşa Çelebi adındaki bir bilgin tarafından hayır amacıyla yaptırıldığı tahmin edilmektedir. Medresenin içinde bir ana eyvan, bir giriş eyvanı ve 12 hücre yer alır. Kubbelerinin üstü kurşun ile kaplı olan bu medrese; 1608 yılında çıkan bir yangın ve o dönemdeki Celali İsyanları […]

Bursa Kültür – Sanat Merkezleri

Bursa Kültür – Sanat Merkezleri Tayyare Kültür Merkezi Adres: Atatürk Cad. Heykel, Osmangazi Akpınar Kültür Merkezi Adres: Akpınar Mah. 1050 Konutlar Havuz Sk. Osmangazi Konak Kültür Evi Adres: Konak mh. Yakut Sk. No: 2 Nilüfer Fethiye Kültür Merkezi Adres: Uludağ Üniversitesi Fethiye Kültür Merkezi Nilüfer Nilüfer Uğur Mumcu Sahnesi Adres: Basın Kültür Sarayı, Kat: 2 […]